Cercar

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Anar al contingut de la pàgina

La salut en bones mans

El Col·legi > Assemblees

Sala d'Actes del Col·legi


L'Assemblea general

(Extret dels Estatuts del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya)

Article 29

L’Assemblea General de col·legiats està integrada per tots el col·legiats que no estiguin afectats per una sanció que els impedeixi l'exercici d'aquest dret.

Article 30

Les assemblees poden ser ordinàries o extraordinàries.

El Col·legi ha de celebrar, com a mínim, una assemblea ordinària cada any a fi de sotmetre a l’aprovació dels col·legiats la Memòria, la liquidació del pressupost vençut i l'inventari-balanç, i d'aprovar el pressupost i el programa d’actuació de l’any següent.

Article 31

El Col·legi ha de convocar assemblea extraordinària quan ho decideixi la Junta o quan ho sol·licitin, com a mínim, el quinze per cent dels col·legiats per tal de tractar els assumptes que hagin motivat la decisió.

Cal dirigir la sol·licitud al secretari i indicar-hi els assumptes que hagin de ser tractats. Això obliga la Junta a convocar l'assemblea en el termini d'un mes.

Article 32

El degà ha de fer saber als col·legiats la convocatòria de l'assemblea amb quinze dies d'antelació, indicant, a més del lloc, el dia, l'hora i l'ordre del dia.

Presideix les assemblees el degà del Col·legi, el qual dirigeix els debats segons el criteri de participació lliure i responsable.

Hi assisteixen el degà, el secretari de la Junta de Govern, encarregat d'estendre acta de la sessió, amb el vistiplau del degà i els altres membres de la Junta.

Article 33

Les votacions es decideixen segons el criteri majoritari dels assistents lliurement expressat en secret pels col·legiats o segons qualsevol altre criteri democràtic decidit per l'Assemblea.

Article 34

L'Assemblea s'entén vàlidament constituïda, en primera convocatòria, quan hi concorrin la majoria dels col·legiats i, en segona, sigui quina sigui la participació.

Independentment del quòrum de participació, cal una majoria de dos terços dels assistents per aprovar:

  1. L'adquisició, la venda i l'alienació o l'establiment de càrregues sobre el patrimoni col·legial.
  2. L'establiment d'acords o convenis que vinculin el Col·legi més de cinc anys.
  3. L’ampliació o la reducció del pressupost aprovat fonamentada en circumstàncies excepcionals.
  4. La segregació territorial del Col·legi i l'agrupació amb altres col·legis de fisioterapeutes.

Article 35

Corresponen a l'Assemblea i són indisponibles, a més de les funcions que estableixen les lleis i aquelles que consten relacionades en l'article anterior, les següents:

  1. La liquidació del pressupost vençut i del balanç de la corporació, l'aprovació de la memòria d'activitats de l'exercici precedent i de l'inventari-balanç del Col·legi.
  2. L'aprovació del pressupost i del programa d'actuació de l'exercici següent.
  3. El seguiment i control de l'activitat de la Junta de Govern.
  4. La modificació dels Estatuts i la promulgació i canvi del Reglament de règim intern.
  5. L'establiment d'aportacions econòmiques extraordinàries.
  6. La confirmació dels càrrecs directius que hagin estat substituïts per raó de vacant.

 

read here men having affairs why wives cheat on husbands
read here men having affairs why wives cheat on husbands
oral chlamydia symptoms link infectious diseases
girlfriend cheated on me with her ex open my ex girlfriend cheated on me
married men who cheat women that cheat on their husbands cheaters caught
my girl friend cheated on me click My husband cheated on me
my girl friend cheated on me men and women My husband cheated on me
women looking to cheat affairs with married men how to catch a cheat
women looking to cheat affairs with married men how to catch a cheat
bi group sex stories tolobel.com adult jokes dirty jokes blonde jokes pick up lines humor stories funny
the krazy coupon lady rite aid read rx coupon code

Correu del Col·legi

Has oblidat la teva contrasenya?

Calendari del Col·legi

«  Octubre 2017   »
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Accés a l'àrea col·legial

Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya

Segle XX, 78 - 08032 Barcelona Tel. 93 207 50 29 Fax: 93 207 70 22

cfc@fisioterapeutes.cat

Horari de Secretaria: de dilluns a divendres de 9 a 20 hores

Avís legal | Accessibilitat | © 2009 Tots els drets reservats


Follow @ColFiCat

Tornar al principi de la pàgina